Sfântul Voievod Ştefan cel Mare și Sfânt – Ocrotitor al parohiei și comunei Ştefan cel Mare

În data de 2 iulie, Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte pe binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Cu această ocazie Biserica parohială din localitatea Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, Protopopiatul Feteşti, l-a cinstit în mod deosebit sâmbătă, 2 iulie 2016.

Cu mic, cu mare enoriaşii parohiei au participat la slujba religioasă închinată Sfântului Mare Voievod, aşa cum reiese din versurile:

În comună-i zarvă mare,

În comună-i sărbătoare,

Toţi serbăm cu mic cu mare

Ziua Ta, Ştefan cel Mare!

În cuvântul de învăţătură preacucernicul preot paroh Tudora Ioan, a evidenţiat persoanalitatea istorico-religioasă a Domnitorului ce a avut în Sfântul Gheorghe un scut mântuitor, platoşă i-a fost credinţa, iar Crucea Sfântă – biruinţa.

Pentru neam şi pentru ţară, el a înălţat biserici şi mănăstiri, iar ca mare strateg din Răsărit, chiar şi Papa Sixt al al VI- lea l-a cinstit.

Daniil Sihastrul i-a fost duhovnic, încurajându-l în toate momentele grele ale vieţii sale, iar vorbele lui erau sorbite de domn, înţelegând că:

Dacă mâna-i slabă

Sceptrul o apasă

Altuia mai harnic

Locul său îl lasă.

După sfârşitul slujbei religioase, în faţa Monumentului închinat Sfântului Voievod, un grup de eleve de la Şcoala Gimnazială din Comună, pregătite de Părintele Paroh Tudora Ioan, de domnul profesor Fianu Gheorghe şi acompaniate la orgă de domnul profesor Tudora Andrei, au interpretat câteva melodii religioase şi patriotice ce au încâtat pe toţi cei prezenţi.

La sfârşit toţi preoţii ivitaţi să participe la acest eveniment împreună cu enoriaşii au luat parte la o agapă frăţească ce a avut loc în incinta sălii sociale, oferită prin bunăvoinţa preotului paroh şi autorităţilor locale, în frunte cu domnul primar al Comunei Ştefan cel Mare, Pandea Nicolae.

A consemnat asistent social Duţu Lorena-Parohia „Sfântul Dumitru”-Protopopiatul Feteşti.

[]

Related Posts

Sari la conținut