Maslu la Parohia Feteşti Gară I

Cercul Pastoral Misionar Feteşti s-a întrunit în data de 17 aprilie 2013 pentru săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfinţite şi a Tainei Sfântului Maslu la Parohia Feteşti Gară I din Municipiul Feteşti, slujbă care a fost săvârşită de un sobor de 13 preoţi din acelaşi oraş.

Atât bătrânii cât şi tinerii, atât femeile cât şi bărbaţii, atât cei sănătoşi cât şi cei bolnavi, atât cei fericiţi cât şi cei aflaţi în suferinţă, atât cei care cer cât şi cei care mulţumesc, au păşit pragul bisericii din pentru a afla bucuria, alinarea, izbăvirea sau mulţumirea sufletească. La slujba religioasa au participat mulţi de credincioşi care au umplut biserica, aşteptând alinarea suferinţelor şi iertarea păcatelor.

Potrivit părintelui Păun Mihail de la parohia Feteşti Sfânta Treime, care a ţinut cuvântul de învăţătură, prin Sfânta Taină a Maslului se împărtăşeşte credinciosului harul nevăzut al tămăduirii sau al uşurării suferinţelor trupeşti şi întărirea sufletească. „Conform practicii Sfinţilor Apostoli, care, după prima lor trimitere, ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i tămăduiau, şi potrivit sfatului Sfântului Apostol Iacov, Sfântul Maslu se săvârşea mai întâi de toate pentru cei bolnavi, ca un rit de tămăduire, care să aducă bolnavului sănătatea sa fizică, socotită ca un dar al lui Dumnezeu şi ca un semn al acţiunii Sale divine. Dar întrucât prin această sfântă taină se cere şi se dobândeşte nu numai tămăduirea de bolile trupului, ci şi iertarea păcatelor, în Biserica Ortodoxă se poate face maslul nu numai pentru cei bolnavi, ci şi pentru cei sănătoşi. În Taina Maslului se împărtăşeşte credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii sau uşurarea durerii trupeşti, al întăririi sufleteşti şi al iertării de păcatele rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfinţit, însoţită de rugăciunile preoţilor. Practicarea ei în timpul apostolilor, deci provenirea ei prin apostoli de la Hristos însuşi, e atestată în Epistola lui Iacob: >De este cineva bolnav, să cheme preoţii bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe el Domnul, iar de va fi făcut păcate se vor ierta lui< (5,15)”, a cuvântat, printre altele, preotul în predica sa de la sfârşitul Sfântului Maslu.

Related Posts

Sari la conținut