Informatii din protopopiat

Dand click pe harta alaturata, veti putea fi informat in orice moment despre noutatile si evenimentele inregistrate pe teritoriul protopopiatului nostru.

Intrati in legatura directa cu informatia, actualizata la fiecare moment, din noua retea informatizata-web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor.
Istoric

          Conform documentelor aflate în posesia Parohiei Borcea II, Protopopiatul Feteşti funcţionează din anul 1895, cu prim-sediu în Buliga, comuna Cocargeaua, în acel an fiind menţionat protopop preotul Costache Theodorescu. Mai târziu, în 1920, găsim sediul Protopopiatului tot în comuna Buliga-Cocargeaua, cu o jurisdicţie de 33 de parohii, dar este amintit un alt protopop, anume preot econom Gheorghe C. Popescu. În anul 1930, judeţul avea 5 protopopiate şi anume: Călăraşi, Ştefăneşti, Urziceni, Cosâmbeşti şi Feteşti, aflându-se în componenţa Episcopiei Constanţei, din cadrul Mitropoliei Ungrovlahiei.
          Sediul Protopopiatului va rămâne în această localitate până în anul 1936, având acelaşi protopop, şi fiind structurată pe cinci cercuri pastorale, şi anume:
          Cercul Jegălia: având ca preşedinte pe preotul D. Biolănescu, formată din Parohiile: Beilic, Jegălia, Gâldău, Pietroiu, Cocargeaua, Buliga, Dudeşti şi Feteşti.
          Cercul Cegani: având ca preşedinte pe preacucernicul preot Dan Ionescu-Cegani, format din Parohiile: Ferdinand I, Stelnica, Maltezi, Cegani, Borduşani, Făcăieni, Gaiţa şi Feteşti-Gară.
          Cercul Chioara: având ca preşedinte pe preotul Vasile Popescu – Chioara, format din parohiile: Chioară, Vlădeni, Hagieni, Brăiliţa, Piua-Pietrii, Giurgeni şi Platoneşti.
          Cercul Ţăndărei: având ca preşedinte pe preotul Stan Chirulescu – Ţăndărei, format din Parohiile: Ţăndărei, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Luciu, Săveni şi Sudiţi I.
          Cercul Bucu: având ca preşedinte pe preacucernicul părinte Constantin Vladimirescu – Bucu, format din Parohiile: Bucu, Ogradă, Mărculeşti, Sudiţi II, Frăţileşti, Ţăndărei Gară şi Gheorghe – Lazăr.
          Între anii 1937 – 1945, Protopopiatul Feteşti va avea sediul la Făcăieni, având ca protopop pe preotul econom Virgil Andreescu. La acea vreme Protopopiatul era împărţit în cinci circumscripţii şi desfăşura o activitate culturală bogată, tipărind chiar o revistă cu titlul, Bunavestire, unde toţi preoţii din Protopopiat publicau articole.
          Între anii 1946 – 1959, sediul Protopopiatului se va afla în oraşul Feteşti, str. Călăraşi, având ca Protopop pe părintele Mihail Ţiteiu, de la Parohia Feteşti Gară.
          În anul 1958, Protopopiatul va căpăta denumirea de Protoieria Raionului Feteşti, Regiunea Constan?a, aparţinând de Arhiepiscopia Bucureştilor, având următorul personal: Protopop Mihail Ţiteiu, preot Mitulescu Sima – secretar casier, preot Frâncu Gheorghe, referent. La acea perioadă Protopopiatul Feteşti cuprindea 40 de parohii, categorisite astfel: 6 parohii de categoria I, 19 parohii de categoria II şi 15 parohii de categoria III.
          Între anii 1960 – 1981 găsim sediul Protopopiatul Feteşti, situat în cartierul Feteşti-Gară, strada Matei Basarab, de aceasta îngrijindu-se în special Preasfinţitul episcop Antim Târgovişteanul din Arhiepiscopia Bucureştilor, Protopop fiind în acest interval de timp preacucernicul părinte Stan Ioan, de la parohia Feteşti-Gară. Protopopiatul era în Feteşti şi cuprindea 36 de parohii, dar numărul lor diferă în timp, şi anume: în anul 1961 existau 40 de parohii, în 1967, Protopopiatul scăzuse la 39 parohii, iar în 1970 îşi va menţine cele 39 parohii.
          În acest loc şi sub aceiaşi conducere a funcţionat până în ianuarie 1981, când sediul Protopopiatului Feteşti s-a mutat în oraşul Slobozia, protopop fiind numit aici, până în anul 1985, tot părintele Ioan Stan. Astfel, toate parohiile din judeţul Ialomiţa ce aparţinuseră Protopopiatului Feteşti au fost integrate Protopopiatului Slobozia, iar cele ce făceau parte din judeţul Călăraşi au fost preluate de Protopopiatul Călăraşi.
          În anul 1994, după înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, a fost reînfiinţat Protopopiatul Feteşti, având ca Protopop pe preacucernicul părinte Nicolae Păun de la Parohia Feteşti-Gară I; activitatea va fi desfăşurată într-un sediu din curtea bisericii Sfântul Ilie de pe strada Sirenei, sub jurisdicţia ei aflându-se un număr de 32 de parohii.
          În anul 2001, Protopopiatul îşi achiziţionează un sediu propriu într-un apartament, pe strada Depoului, unde funcţionează şi în prezent, iar în toamna anului 2002 este numit ca Protopop preacucernicul preot Marian Vădana de la Parohia Feteşti-Gară I, care a activat până în mai 2011, când a fost numit Protopop preacucernicul părinte Marian Pătărlăgeanu, de la parohia Ţăndărei Oraş, iar secretar preacucernicul părinte Ion Buche, de la parohia Sfinţii Arhangheli – Găiţa. Protopopiatul Feteşti are în prezent sub jurisdicţie 38 de parohii, o mănăstire şi o capelă de spital.

© 2018 - Retea web Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Un concept Lacasuri Ortodoxe®. Powered by NETCreator
NETCreator